ผอ.ศรชล.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมเรือประมง ในสถานการณ์โควิด 19

ผอ.ศรชล.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมเรือประมง ในสถานการณ์โควิด 19

 


นายภิญโญ ประกอบผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด/ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผอ.ศรชล.จว.ตราด/ผวจ.ตราด) เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน ของ “ ศูนย์ควบคุมเรือประมงจังหวัดตราด ในสถานการณ์โควิด – 19 “ โดยมี น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารประภาคารแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด


การจัดตั้ง “ ศูนย์ควบคุมเรือประมงจังหวัดตราด ในสถานการณ์โควิด – 19 “ ครั้งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ที่มีการตรวจพบลูกเรือประมง ในพื้นที่ อ.แหลมงอบ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 27 ราย ในเรือทั้งหมด 3 ลำ จึงมีมาตรการของศูนย์ฯ ในการดำเนินการดังนี้ จัดตั้งจุดคัดกรอง โดย สาธารณสุข อ.แหลมงอบ ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโควิด- 19 ให้กับลูกเรือประมงทุกลำ ก่อนออกทำการประมง และกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อลูกเรือประมงทั้งหมด จัดชุดบูรณาการ หน่วยงานความมั่นคง ( ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น) ควบคุมพื้นที่ท่าเรือ เพื่อกำกับดูแลการขึ้นสัตว์น้ำ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด- 19
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบกิจการประมง และประชาชนชาวตราด ให้มีความปลอดภัย และควบคุมการติดเชื้อ จากแรงงานภาคประมง ไม่ให้แพร่ระบาดจากกลุ่มประมงทางทะเล สู่ประชาชนในจังหวัดอีกด้วย


ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม