ศรชล.ลงพื้นที่พบปะผู้นำกลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านสร้างความสัมพันธ์ และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ศรชล.ลงพื้นที่พบปะผู้นำกลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านสร้างความสัมพันธ์ และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

 


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ( ศรชล.จว.ปข.) โดย น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคง ท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน.ศคท.จว.ปข.) จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.ปข. ลงพื้นที่พบปะผู้นำกลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี เพื่อแนะนำหน่วยงาน สร้างการรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย รับทราบปัญหาด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและสร้างความสัมพันธ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางทะเล โดยมีประธานกลุ่มคือนายปิยะ เทศแย้ม มีสมาชิกทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านประมาณ 90 ลำ โดยได้แจ้งข้อมูลปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลง มีการแบ่งกลุ่มครอบครองพื้นที่ และมองว่าหน่วยงานรัฐไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับเรือประมงพาณิชย์ ที่ล้ำเขตชายฝั่ง

รวมทั้งขาดการประสานงานทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่มประมงกับหน่วยงานราชการ ซึ่งทางกลุ่มได้เสนอแนวทางแก้ไขในด้านนโยบายให้มีการจัด zoning การทำประมงจากประเภทเครื่องมือ และขนาดเรือไม่ควรใช้ขนาดเรือเพียงอย่างเดียว รวมถึงควรให้มีการติด VMS กับเรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ที่มีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงด้วย (อวนล้อม ลาก ครอบปลากระตัก) ทั้งนี้ยังได้เสนอแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือกับ ศรชล.
ในการนี้ ศคท.จว.ปข. ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวสาร เช่น การลักลอบทำการประมงในพื้นที่ผิดกฎหมาย เรือประมงเวียดนาม และยาเสพติดที่ลอยมาติดชายฝั่ง เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป ผล

ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม