นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปี 2564 แม้ว่าทางโรงเรียนจะได้จัดการเรียนการสอนแบบ On – Hand คือการเรียนที่บ้าน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนจะกำหนดให้ผู้ปกครองมารับเอกสารการเรียนของนักเรียน เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน และอาหารเสริม (นม) ที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวกันจำนวนมากๆ จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-29 จะคลี่คลายลง ซึ่งเทศบาลจะทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวอีกครั้ง


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม