ฉะเชิงเทรา-รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จากปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จากปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า

 

เนื่องจากในป่ามีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอ สำหรับการดำรงชีพของช้างป่า บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาการออกหากินของช้างป่าในบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อกับพื้นที่ทำกินและบ้านเรือนของประชาชน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนเกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิ.ย. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ต้นน้ำภูไท หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายอธิวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ กรมทรัพยากรน้ำ บูรณาการร่วมกับกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบแหล่งน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ สนับสนุน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และสนับสนุนแนวทางการลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.สระแก้ว

โดยรัฐมนตรีฯ วราวุธ ได้เน้นย้ำหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานทำให้ทั้ง คน ป่า และสัตว์ป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.2562 – 2565 ดำเนินการสร้างและเสริมแหล่งน้ำ ทั้งสิ้น 60 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด บรรเทาปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 5 โครงการ รอผลการพิจารณางบประมาณ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อเตรียมบรรจุในแผน ปี 2565 จำนวน 37 โครงการ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจรขึ้น เพื่อนำคณะสื่อมวลชนร่วมชมการดำเนินงาน เป็นตัวแทนการสื่อสารงานของหน่วยงานภาครัฐเผยแพร่ สร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันของ คน สัตว์ ป่า ในพื้นที่รอยต่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้แก่

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าหลังต้นน้ำภูไท หมู่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ต้นน้ำภูไท หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา บ้านอ่างเตย และบ้านนายาว หมู่ที่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจากการสำรวจพบว่า แหล่งน้ำเพื่อช้างป่าในโครงการฯ นั้น ได้มี ช้างป่า และสัตว์ป่าต่างๆ เข้ามาในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิตอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ป่ารอยต่อบริเวณข้างเคียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้เตรียมเพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการเตรียมการสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึงในปี 2564 ตามมาตรการเตรียมรับมือฤดูฝนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยประชาชนและเร่งให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมการรับน้ำฝนและการกระจายน้ำต้นทุนให้ถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ ฉะเชิงเทรา

 

ข่าวที่น่าติดตาม