ชุมพร – ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลละแม

ชุมพร – ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลละแม

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายฐิติวัชร บุญกิจนายอำเภอละแมให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลละแม ร่วมกับอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพรนายแพทย์ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม  นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ .นายสำเนาว์ คชเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม  พ.ต.ท.อรรถวุฒิ สุทธิวิริยาภรณ์สวป.สภ.ละแม นางปัญญารัตน์ สถาพรประสาธน์ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลละแม

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลละแมจำนวน 205,241บาท ( สองแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)ตามโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล  “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ มีกำหนดจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล  “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้โรงพยาบาลละแมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอละแม ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้กับชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ต้องประกาศยกเลิกกิจกรรม ทั้งนี้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้  ได้มีการรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก  โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 205,241บาท ( สองแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจากนายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (สว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร บริษัทชุมพรการกีฬา  จังหวัดชุมพร บริษัท คิวแม็กซ์อะโกรเทคจํากัด ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม ร้านเสือการเกษตร จำนวนเงินมอบให้โรงพยาบาลละแมจำนวนเงินทั้งสิ้น 205,241บาท ( สองแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลละแม 65 % และอีก 35 % เก็บไว้ในบัญชีชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ชุมพร เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมหรืองานอื่นใดที่เป็นสาธารณะประโยชน์ อาทิ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมกีฬาแม่โจ้-ชุมพร ทุนการศึกษาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ เป็นต้น

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม