ชลบุรี-“กำนันนัย” เดินหน้า พัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สร้างสนง.ใหม่-ตลาดท่องเที่ยว เร่งหน่วยงานภาครัฐจัดสรรวัคซีนฉีดให้ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ทั่วถึง จัดการขยะเศษไม้ (ชมคลิป)

ชลบุรี-“กำนันนัย” เดินหน้า พัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สร้างสนง.ใหม่-ตลาดท่องเที่ยว เร่งหน่วยงานภาครัฐจัดสรรวัคซีนฉีดให้ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ทั่วถึง จัดการขยะเศษไม้

เมื่อเวลา10.00 น. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดแถลงนโยบายให้สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา งานแรกที่จะเข้าไปทำหลังจากรับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ก็คือ การเร่งให้ภาครัฐจัดสรรวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด 19 มาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ทั่วถึง มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนอกจากนี้ก็จะไปดูแลในเรื่องปัญหาปากท้องคือให้ประชาชนชาวอ่างศิลาที่ประกอบอาชีพค้าขายให้กลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น คือจะมีการขยายพื้นที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ที่ตั้งอยู่ริมทะเลอ่างศิลา ให้มีพื้นที่ขายให้มากขึ้น

โดยตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานั้นถือว่าเป็นย่านการค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของทะเลสด ๆเป็นๆ ไปปรุงอาหารในระหว่างที่มาเที่ยวบางแสน อ่างศิลา ซึ่งทางเทศบาลอ่างศิลา ก็ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยการมีจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดก็ต้องมีการคัดกรองตัวเองก่อนเข้าไปค้าขายด้วย ทำให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเพราะประชาชนกลัวไวรัสโควิด 19

แต่เชื่อว่าหลังจากที่รัฐบาลได้เร่งรัดให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนให้อย่างทั่วถึง จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวอ่างศิลากลับมาคึกคักเหมือนเดิม นอกจากนี้ก็มีโครงการที่จะก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลาหลังใหม่ แทนสำนักงานเทศบาลปัจจุปัน เนื่องจากอาคารเดิมคับแคบ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการอีกทั้งสถานที่จอดรถก็คับแคบ ตอนนี้กำลังเร่งให้รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบ ดูแลแก้ไขในเรื่องแบบแปลนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อให้เพิ่มความสะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อราชการยิ่งขึ้น พื้นที่ก่อสร้างนั้นก็จะก่อสร้างบริเวณสำนักงานกองบรรเทาสาธารณภัยติดถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่

ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดซื้อที่ดินด้านหลังเพิ่มอีก 4 ไร่ ก็เพียงพอที่จะสร้างสำนักงานอาคารใหม่ที่มีความสูง 7 ชั้น และจะมีจุดแลนด์มาร์คเป็นรูปครกให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะถ่ายภาพด้วย “กำนันนัย”กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ นั้นก็จะทำไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในวันหยุด ที่ผ่านมาจะมีสภาพการจราจรที่แออัดในพื้นที่ ตอนนี้ก็มีการปรับเวลาของสัญญาไฟเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เป็นจริง ส่วนสถานที่ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่นั้น จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมในสนามฟุตบอล-ลู่วิ่งในพื้นที่ ๆ ชำรุด รวมทั้งดูแล-ซ่อมแซม จุดการติดตั้งไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ทั่วถึง รวมถึงการจัดการขยะ และเศษกิ่งไม้ใบไม้ ก็จะได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษกิ่งไม้แล้วทางเทศบ่ลจะนำไปบดปั่นทำปุ๋ยต่อไป

 

รุ่งรัตน์ ชลบุรี