เร่งผลักดัน สมุนไพรไทยแปรรูปเพื่อส่งออกทั่วโลก

เร่งผลักดัน สมุนไพรไทยแปรรูปเพื่อส่งออกทั่วโลก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน เข้าพบ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นางชไมพร เจือเจริญ อดีตกงสุลฝ่ายพาณิชย์ นครคุนหมิง สาธารณะรัฐประชาชนจีน นายประสาน จ่างูเหลือม ประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนและผลักดัน สมุนไพรไทยแปรรูปต่างๆ อาทิ ยา ZEUS FEVA ที่ใช้รักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนยาหลักแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พศ.2556 อีกด้วย และกาแฟผสมใบกัญชาเพื่อสุขภาพ กาแฟทุเรียน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ เพราะสมุนไพรไทยต่างๆเหล่านี้ ทั่วโลกล้วนให้การยอมรับอยู่แล้ว แต่เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก จึงต้องให้ภาครัฐทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและสนุนอย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศไทย อีกช่องทางหนึ่ง ..