โรงพยาบาลพญาไท 3 เสริมกำลังใจ พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ให้แก่ผู้รับบริการ…

โรงพยาบาลพญาไท 3 เสริมกำลังใจ พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ให้แก่ผู้รับบริการ…

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น4 โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS )

นำทีมโดยรศ.คลินิก พญ.วารุณีจินารัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท3 และคุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไท3 พร้อมด้วย ทีมแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยผู้บริหารของกลุ่มความร่วมมือ โดยมี กฤษณา อัมพุช พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ , ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, รุจิรา อารินทร์, ดร.พรชัย มงคลวนิชให้การต้อนรับ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารจัดการที่มาพร้อมความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้