ปทุมธานี-โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด) (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)
*************************

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต
มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)” โดยมี พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บางขะแยง น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรม จ.ปทุมธานี นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางขะแยง น.ส.จันทิมา เปลี่ยนนิกร กำนัน ต.บางขะแยง นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 น.ส.ชนภรณ์ สังข์ทนา ผู้ประสาน ปปส.ภาค 1จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนฯ
จนท.ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันพล.ต.ต.ชยุตฯ ได้แนะนำตัวและกล่าวขอบคุณ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท. สาธารณสุขและ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับ


1.แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำนินการตลอดจนการบูรณาการตามโครงการดังกล่าว
2.มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำกิจกรรมในชุมชน
3.มอบเงินให้ จนท. ชุดชุมชนยั่งยืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
4.ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา ร่วมกับ จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนและ จนท.อสม.
โดยมอบหนังสือคู่มือประชาชน หน้ากากอนามัยและสเปรย์ แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการดังกล่าว
5.ร่วมกันเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เงินสด และสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ที่ชุมชนบ้านศาลเจ้า ม.7 ต.บางคูวัด
6.เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เงินสด และสิ่งของที่จำเป็นให้กับ ด.ต.บำรุง ศรีสงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี ท่ีบริเวณห้องพัก ชั้น 4 แฟลตข้าราชการตำรวจ
สภ.เมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและพิการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้กำลังใจการดำรงชีวิตต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม