กาฬสินธุ์-คำเหมือดแก้วทำบุญตำบลอธิษฐานผ่านพ้นโควิด-19

นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เยาวชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยทาน กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมน้อมจิตอธิษฐาน ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้


ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายวันชัย คำแหงพล ประธานสภาฯ นายโชคดี แก้วเก็ตคำ ปลัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เยาวชน ร่วมประกอบพิธี ซึ่งทุกคนที่ร่วมพิธีต่างปฏิบัติตนตามมาตรการ ของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริการเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วอีกสมัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และบุคลากร จึงร่วมกับคณะสงฆ์ใน ต.คำเหมือดแก้ว ตลอดจนข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน เยาวชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยถวายปัจจัยไทยทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ที่เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับตำบล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ทั้งในส่วนของบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองท้องถิ่น


นายพิบูรณ์กล่าวอีกว่า ประกอบกับในช่วงนี้ ที่ยังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคลัมปี สกินในสัตว์เลี้ยงประเภทโค ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันน้อมจิตอธิษฐาน ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ได้โปรดอภิบาลประทานพร ปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอให้โรคลัมปี สกิน ห่างหายไปอีกด้วย เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป


อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.คำเหมือดแก้ว ยังไม่พบผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ขณะที่ในส่วนของโรคลัมปี สกินที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงประเภทโคนั้น สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ไม่พบการระบาดเพิ่ม ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดมา จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม