ฉะเชิงเทรา-อบจ.แปดริ้วหนุนงบสู้โควิดสร้างโรงพยาบาลสนาม (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-อบจ.แปดริ้วหนุนงบสู้โควิดสร้างโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,300,080 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และแพทย์หญิงสราพร มัทยาท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


สำหรับการมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยดูแลรักษาแบบ One stop service และสามารถรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤตจนดีขึ้นแล้ว รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม