#สุรินทร์# มทบ.25 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มทบ.25 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ วันที่ 3 มิถุนายน เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ณ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนำกำลังพลจาก ร้อย.มทบ.25 , ร.23 พัน 3 , นฝ.นศท.มทบ.25 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” รวม 150 คน พร้อมได้จัดชุดฉีดพ่นสารเคมี และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD -19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

ได้จัดกิจกรรม พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กำจัดขยะบริเวณสถานที่ของโรงเรียน ทำความสะอาดและฉีดพ่นสารเคมี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริเวณอาคารโรงอาหาร โต๊ะ, เก้าอี้ และห้องสุขา สร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนในสถานศึกษานี้ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม