ลำปาง-ครู-นักเรียน อาชีวศึกษาลำปาง ปรับตัวสู่โหมด “ออนไลน์” เรียนรู้-สู้วิกฤติ โควิค-19 (ชมคลิป)

ลำปาง-ครู-นักเรียน อาชีวศึกษาลำปาง ปรับตัวสู่โหมด “ออนไลน์” เรียนรู้-สู้วิกฤติ โควิค-19

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในรอบที่ 3 ช่วง ระลอดเมษายน และการระบาดในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่โหมดการเรียนออนไลน์อีกครั้ง ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน (ปรับพื้นฐาน) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 14 มิถุนายน 2564 ในช่วงแรกนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อม ระหว่างครูผู้สอน กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆนั้น การเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งจะมีการใช้มาตรการเข้มในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของทางสาธารณะสุข


ในด้านการเตรียมความพร้อม ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้มีการจัดอบรมครู ครูทุกคนต้องเข้ารับการอบรม หากครูคนไหนถ้าเข้ารับการอบรมแล้วทำไม่ได้ ทางวิทยาลัยฯจะมีทีมขับเคลื่อนในการจัดสรรออนไลน์เข้าไปช่วยเหลือ แล้วก็มีแผนให้ครูจัดการจัดส่งต่อไปให้นักเรียนได้ง่ายขึ้น พร้อมเตรียมการขั้นพื้นฐานให้กับครู ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาได้ปรับปรุงห้องเรียนในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายในอาคารแต่ละอาคาร คือถ้าครูอยู่ตรงจุดไหนสามารถใช้ อินเตอร์เน็ต ได้สะดวกทุกที่ พร้อมเตรียมอุปกรณ์การสอนขั้นพื้นฐาน ทำการสำรวจครูทุกคนในเรื่องของความพร้อมว่าใครขาดเหลืออะไร โดยหัวหน้างานหลักสูตรจะเป็นคนดำเนินงานในการติดตามเรื่องความพร้อมซึ่งเทอมนี้ทางวิทยาลัยฯมีความพร้อม 100% สำหรับการเรียนการสอนระบบ ออนไลน์ อย่างแน่นอน


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม