รองพ่อเมืองลำปาง พม.ลำปาง จับมือหลายหน่วยงานรุดช่วยแม่เลี้ยงเดียว พิษโควิด 19 รุมเร้าเจอหนี้สิน ห่วงหลานไม่มีเงินค่าเทอมเรียนต่อ

รองพ่อเมืองลำปาง พม.ลำปาง จับมือหลายหน่วยงานรุดช่วยแม่เลี้ยงเดียว พิษโควิด 19 รุมเร้าเจอหนี้สิน ห่วงหลานไม่มีเงินค่าเทอมเรียนต่อ

 


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ร่วม นายกเทศมนตรีตำบลต้นชัย หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน หน่วยงานสังกัด One Home พม.ลำปาง และหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ กรณี “คุณลำพัน นามสมมุติ อายุ 49 ปี เป็นสตรีหม้ายสามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง รับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบุตร 1 คน อายุ 21 ปี กำลังเรียนจบชั้น ปวช. วิทยาลัยเทนิคลำปาง และหลาน 1 คน บุตรของญาติซึ่งตนนำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม อายุ 12 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ประสบปัญหาฯ ประกอบอาชีพค้าค้าย (ขายน้ำชา/กาแฟ ในตลาดสดออมสิน) รายได้เดือนละ ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ครอบครัวมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือน (ค่าเช่าบ้าน/ ค่างวดรถยนต์ที่คงเหลืออีกประมาณ 3000,000 บาท) รวมถึงภาระหนี้สินนอกระบบที่กู้ยืมมาอีกประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการค้าขาย รวมจ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระเดือนละประมาณ 12,000 บาท ส่วนด้านสุขภาพ ร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยเรื้อรัง เป็นความดันโลหิตสูง เนื้องอกในมดลูกและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อปีที่ผ่านมา จึงขอความช่วยเหลือ ผ่านสื่อ รายการ “NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19” ขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน โดยมีความประสงค์รวมหนี้ไว้ที่เดียวกัน และได้ขอความช่วยเหลือไปยังสำนักพระราชวัง ครอบครัวประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ประสบภาวะยากลำบาก นั้น


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ) เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองลำปาง นายกเทศมนตรีต้นธงชัย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม พร้อม หัวหน้าหน่วยงาน One Hone จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่ อพม. อสม. ได้ลงพื้นที่พูดคุย แนะนำ ให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบปัญหาฯ กรณีนางลำพันฯ อายุ 49 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัวยากจน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ร่วมกับภาคีเครือข่าย หลายหน่วยงาน โดยมีนายอำเภอเมืองลำปาง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐท้องที่ท้องถิ่น อพม.ในพื้นที่ และภาคเอกชนหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4ชุด ร่วมดำเนินการวางแผนให้ความช่วยเหลือ โดยประสานธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน เพื่อปรับสภาพผู้กู้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ รวมเป็นหนี้สินในที่เดียวเพื่อลดภาระค่าใช่จ่าย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท จังหวัดลำปาง ประสานขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาขอสนับสนุนทุนเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต่อไป

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม