ชุมพร – ประกาศขอหยุดทำงานชั่วคราว ของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ประกาศขอหยุดทำงานชั่วคราว ของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 81 ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ผศ. ดร. พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากที่มีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร คนใหม่เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำหนังสือคัดค้านการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยอ้างถึงหนังสือเลขที่ 005/2564 ลว.23 เมษายน 2564 ว่าการสรรหาตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร มิชอบด้วยกฎหมาย และได้สอบถามไปที่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ก็ได้รับคำตอบว่า “ทำงานเป็นทีม” และให้ตนไปสอบถาม ว่าที่ร้อยตรีอเนก นุรักษ์ ประธานอนุกรรมการและกรรมการ จนมีกรรมการบางรายขอถอนตัว จากการเป็นกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรในครั้งนั้น และต่อมาตนก็ได้รับ

กรณีเอกสารแจ้งการหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ที่ลงนามโดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งผมถือว่าหนังสือดังกล่าว ออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้น จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับผมเองก็ได้เข้ากระบวนการสรรหาระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ชั้น 4 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร อาคารศาลากลาง จังหวัดชุมพร ก็ได้ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมด้วย

จนกระทั่งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้มีประกาศ คำสั่งจาก นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในขณะนั้น แจ้งว่า ในการประชุมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13/256-2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มี มติแต่งตั้งให้  ผศ.ดร. พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  ไม่ใช่วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่กล่าวอ้างในเอกสารวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งก็ไม่ถูกต้องอีกเช่นเคย

ดังนั้น เพื่อรอความชัดเจน ผมขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผมจะทำหนังสือแจ้งเรื่อง การหยุดปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เพื่อเรียนแจ้งท่าน ธีระ อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ก็เพื่อ รอเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป ส่วนการดำเนินการใดๆจากนี้ผมไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และหากมีใครดำเนินการผมก็จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อคนนั้นๆต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม