ชุมพร – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และติดตามการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

ชุมพร – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และติดตามการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันนี้(4 มิ.ย.64) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเยี่ยมชม บริษัท โกลด์รับเบอร์ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบกิจการขายส่งยางพารา โดยสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ซึ่งพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยโค-กระบือที่เป็นโรคลัมปีสกิน จะมีอาการลักษณะเป็นเม็ด ตุ่ม เป็นผื่น เป็นปื้น จะเป็นแผลพุพอง ติดเชื้อ และเป็นหนอง ซึ่งในการแพร่ระบาดมีแมลงเป็นพาหะ ทำให้มีความยากในการป้องกันไม่ให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง แต่ไม่มีการแพร่ระบาดมาสู่คน สำหรับการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน จังหวัดชุมพรได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมไม่ให้ระบาดต่อไปยังจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์ไม่มีความรุนแรง และสามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังต้องคอยเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจ และมีการทำปศุสัตว์บ้างเล็กน้อย โดยจากการรับฟังข้อมูล และสรุป จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปของจังหวัดชุมพร ขณะนี้เกษตรกรพออยู่ได้ จากราคายางก็ดี ราคาปาล์มก็สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนราคาสูงมาก ในส่วนนี้จึงไม่มีความกังวล ส่วนในเรื่องที่น่าจะต้องเป็นห่วง คือเรื่องการทำปศุสัตว์ ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จึงได้ลงมาติดตาม ถึงแนวทางการควบคุมโรค วิธีการป้องกัน และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร และให้คำแนะนำ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค สามารถบริโภคได้และโรคดังกล่าวไม่สามารถแพร่มาสู่คน นอกจากนี้ในการควบคุม ได้สั่งวัคซีนเข้ามาแล้ว และเตรียมจัดสรรให้ทางจังหวัด ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาได้เตรียมการไว้แล้วในขณะนี้ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรคลายความกังวล

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม