สภาการแพทย์แผนไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอใช้ยาแผนโบราณของไทย เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด

สภาการแพทย์แผนไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอใช้ยาแผนโบราณของไทย เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอใช้ยาสมุนไพรไทยทางเลือกอื่นที่มีทะเบียนยาหลักแห่งชาติอยู่แล้ว นอกเหนือจากการใช้ฟ้าทลายโจร ,ขิงหรือกระชายขาว ซึ่งจะมีผลข้างเคียงต่างๆต่อร่างกาย เมื่อใช้ต่อเนื่อง โดยควรจะใช้ยาที่มีทะเบียนยาอยู่แล้วมาใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด 19 ในการนี้ยังได้เข้าร่วมหารือกับ นาง สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย ทวี สุระบาล ) นายศักดิ์เกษม นิยมวานิช หัวหน้าสำนักงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายประสาน จ่างูเหลือม ประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ( นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ ) นายศรราม ภูมิไชย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โดยมีประเด็นสำคัญว่าด้วยการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยยา ZEUS FEVA ซึ่งเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ อยู่แล้วและสามารถใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆรวมถึงโควิด ซึ่งได้ผลในการรักษามากกว่า 95% โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อ ตับ และไต ฯลฯ ทั้งนี้ควรผลักดันยาสมุนไพรไทยตัวนี้ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชน แทนการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผลข้างเคียงต่างๆตามมา โดยไม่ควรกีดกันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังไม่ต้องพึ่งพายา หรือวัคซีนจากต่างประเทศ อีกทั้งควรสนับสนุนและผลักดันเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในยามวิกฤติเช่นนี้

ข่าวที่น่าติดตาม