สตูล-ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ (ชมคลิป)

สตูล-ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้

 

วันนี้ 3 มิ.ย.2564 เวลา พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3, พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,พลเรือตรี สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รอง ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 พลเรือตรีสุชาติ เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล / ผู้ว่าจังหวัดสตูล, นาวาเอก น.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID – 19 ให้แก่กำลังพลและผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 และคณะได้ลงเรือ เพื่อดูการลาดตระเวนทางทะเล บริเวณเขตชายแดน ไทย – มาเลเซียและ การปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

ข่าวที่น่าติดตาม