ชุมพร – “มีแล้วแบ่งปัน”  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ชุมพร – “มีแล้วแบ่งปัน”  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 3 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.   นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร  และคณะเหล่ากาชาด คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ณ พื้นที่ตำบลบ้านนา อ เมืองชุมพร  ได้มอบถุงยังชีพของกาชาดให้กับ 1นายแม้น สองสงคราม ที่อยู่44/1 ม.2 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร 2นายอภินันท์ รักษาผล ที่อยู่ 97 ม.6 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร 3นายประมวล สายัณห์ ที่อยู่ 22 ม.9 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร 4 นางจำเนียร เพชรทอง ม.10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร 5.นายทรงศักดิ์ รักษาผล ที่อยู่ 57/3 ม.5 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม