ชุมพร – เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหลังสวน

ชุมพร – เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหลังสวน

นายปราโมทย์ อุทัยรัตน์ นายกเทศมลตรี เมืองหลังสวน ทำงานวันแรก  เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหลังสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหลังสวน เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหลังสวนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  นายกิตติธัช ขำอนันต์ ประธานสภาเทศบาลเมืองหลังสวน  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    เพื่อให้นายปราโมทย์ อุทัยรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน  แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่

ปราโมทย์ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า นโยบายของเทศบาลเมืองหลังสวน จะจัดสร้างตลาดสดเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนชาวหลังสวน เรื่องต่อไปเป็นคือเรื่องสาธารณสุขคือทำให้ประชาชนชาวหลังสวนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยต่อยอดที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ ให้มีภูมิป้องกันโรคภัยต่างๆ จัดทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมายังพื้นที่หลังสวนต่อไป  ที่สำคัญจะต้องดูแล และรักษาความสะอาดในพื้นที่ เช่นครูระบายน้ำต่างๆที่มีสภาพตื้นเขินและมีกลิ่นเหม็นต้องเร่งรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  นโยบายเร่งด่วนคือเรื่องการแพร่ระบดของโรคโควิด 19 ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติเราจะต้องรณรงค์ให้หยุดเชื้อพร้อมกับรณรงค์ให้รับวัคซีนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนประชากรหรือให้ครบ 100%

“งานประเพณีแข่งเรืองก็จะดำเนินการสืบสารต่อไปหลังจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิดลดน้องลงไป  โดยแจ้งว่าทางเทศบาลเมืองหลังสวนจะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้โดนไม่มีเงื่อนไขใดๆ พร้อมที่จะตั้งงบเพิ่มก็ยอมเพราะเป็นหน้าตาของเมืองหลังสวนมานานแล้วในกิจกรรมการแข่งเรือ” ปราโมทย์ อุทัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม