นราธิวาส-“นายกการุณ” พร้อมผลักดัน อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส

นราธิวาส-“นายกการุณ” พร้อมผลักดัน อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายการุณ ไทยสนิท นายก เทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้มีการประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาวสู่ประตูอาเซียน โดยมี กรมทางหลวงชนบทนราธิวาส พร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เข้าร่วมประชุม โดยการหารือในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาวสู่ประตูอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญสองฝั่งแม่น้ำบางนรา ในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาสในอนาคต


สำหรับอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ต.กะลุวอเหนือ เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี เป็นโค้งอ่าวเชื่อมต่อกันยาว 4 กิโลเมตร มีโขดหินคั่นสลับโค้งหาดเป็นระยะ ๆ ด้านหนึ่งติดพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บริเวณริมหาดมีสวนรุกคชาติและทิวสน ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด (beach forest) ระยะทาง 1 กิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้ง เช่น จักทะเล มะนาวผี เตยทะเล (คล้ายสับปะรด) เป็นต้น และในบริเวณใกล้เคียงยังมีบ้านพักของเอกชนให้บริการอีกด้วย


อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง เดิมคือ วนอุทยานอ่าวมะนาว จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝั่งซ้ายเป็นหาดทรายที่อยู่ติดกับแนแนวทะเลที่สวยงาม หาดทรายทอดยาวจรดแม่น้ำบางนรา ฝั่งขวาจรดเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีหาดทรายที่ขาว สลับด้วยโขดหินที่กระจัดกระจายโอบล้อมด้วยภูเนินเขาสูงตลอด จนถึงเขตพระราชฐาน นอกจากนี้ ในบริเวณมีลำธารเล็กๆ ตกลงมาจากเขาตันหยงลงสู่ทะเลสองสาย กลายเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ คือ น้ำตกธาราสวรรค์ ที่ไหลลงสู่ชายหาดอ่าวมะนาวอีกด้วย


นาย การุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วย กรมทางหลวงชนบทและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว จึงเร่งลงพื้นที่ สำรวจ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาว สู่ประตูอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ สองฝั่งแม่น้ำบางนรา พร้อม ในการพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนคนในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออีกต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม