ลำพูน – เตรียมส่งมะม่วงสายพันธุ์ดีถึง อบจ.ทั่วประเทศ

นายก อบจ.ลำพูน เตรียมส่งมะม่วงสายพันธุ์ดี ถึง อบจ.ทั่วประเทศ หวังโปรโมทสินค้าทางการเกษตรของดีประจำจังหวัด และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้เกษตรกรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ (27 พ.ค. 64) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้รับผลกระทบด้านการตลาดและการกระจายสินค้าเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง เปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 41 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน โดยการรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 1.50 บาท เพื่อกระจายมะม่วงของจังหวัดลำพูนออกนอกแหล่งผลิต

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการมะม่วงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ชิมช้อปมะม่วงสายพันธุ์หลากหลายจังหวัดลำพูน” เพื่อรณรงค์การบริโภคมะม่วงภายในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ เช่น งาช้างแดง , จินหวง , มหาชนก , แดงจักรพรรดิ , อาร์ทูอีทู , มันศรีวิชัย เป็นต้น ให้เลือกช้อป จากสวน 13 แห่ง 6 อำเภอทั่วทั้งจังหวัด คุณภาพดี ราคาไม่แพง

อบจ.ลำพูน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ด้วยการสั่งซื้อมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาลิ้มลอง หรือ จัดส่งให้กับญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ใหญ่ที่เคารพ นอกจากเป็นการส่งความรักความปรารถนาดีต่อกันแล้ว ยังเป็นการร่วมโปรโมทประชาสัมพันธ์มะม่วงของดีจังหวัดลำพูนอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ อบจ.ลำพูน จะได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรด้วยการนำมะม่วงจัดส่งให้กับ นายก อบจ. ทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ เพื่อเปิดตลาดในประเทศโดยใช้กลไกเครือข่ายของ อบจ. เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรในพื้นที่ ส่วนในระยะยาวนั้นมีแผนที่จะจัดดำเนินโครงการจัดสร้างจุดกระจายสินค้า (ตลาด อตก.) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511184 หรือ Line ID : @735qcxyj

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม