โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

 


พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญจสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


โดยมี นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


สำหรับ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เป็นชุดแอปพลิเคชันฟรีของ Google ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสถาบันศึกษาโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีนักเรียนและครูผู้สอนกว่า 120 ล้านคนทั่วโลกใช้ Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพสูง
ตลอดจนการประชุมผู้ปกครอง การสอนพิเศษ และแม้แต่งานสังคมของโรงเรียน ก็ได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ด้วยเช่นเดียวกัน

ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม