บสย. ชี้สัญญาณดี “ค้ำประกัน สินเชื่อฟื้นฟู” ตัวเร่งฟื้นเศรษฐกิจ 18 พ.ค. อนุมัติค้ำแล้ว 2,840 ล้านบาท 2,260 ฉบับ

บสย. ปูพรมค้ำฯ “สินเชื่อฟื้นฟู” กระแสดี ดอกต่ำ ค้ำทุกเคส นำร่อง 5 สถาบันการเงินพันธมิตร ยอดอนุมัติค้ำฯ ณ 18 พ.ค. 2,840 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจเดินหน้าต่อเนื่อง

​นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) เปิดเผยผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ตาม พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์-พักหนี้ ตั้งแต่ 26 เม.ย.- 18 พ.ค. 2564 อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 2,840 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) จำนวน 2,260 ฉบับ ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินค้ำประกันเฉลี่ยต่อราย 1.25 ล้านบาทโดยประเภทธุรกิจที่มีการค้ำประกันจำนวนมากราย ได้แก่ 1.การบริการ 2.การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ 3.การเกษตรกรรม

นับเป็นสัญญาณที่ดีของโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ โดย บสย.ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ให้ผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในขณะนี้คืออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่ง คาดว่าภาพรวมการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งมีจำนวนธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ส่งคำขอมายัง บสย.ค้ำประกันมากขึ้น

โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เริ่มคิกออฟโครงการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือค้ำประกันเงินกู้ แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้มีสภาพคล่อง หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ บสย.เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคาร มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เฟสแรกจำนวน 100,000 ล้านบาท

คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจใช้บริการมากขึ้น ด้วยจุดเด่นของโครงการสินเชื่อฟื้นฟู อัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อได้ทุกเคส และยังเปิดกว้างขยายขอบเขตการค้ำประกันสินเชื่อมากกว่าปกติ จากกลุ่ม SMEs เป็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และครอบคลุมขนาดใหญ่ที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร และผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกเคสที่มีเอกสารครบถ้วนที่ส่งมายัง บสย. จะได้รับการค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมด

นอกจากนี้ บสย.ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภายใน เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบปฎิบัติการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อรองรับปริมาณคำขอค้ำประกันสินเชื่อที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพันธมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติค้ำประกันที่รวดเร็ว รวมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ “บสย.ค้ำทุกเคส” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติและขั้นตอนการเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูจาก บสย. .ให้เข้าถึงผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บสย.ได้เปิดช่องทางติดต่อ Call Center 02-890-9999 รวมทั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย.F. A. Center โทร. 065-507-8999 Line @doctor.tcg เว็บไซต์ www.tcg.or.thและสำนักงานเขต บสย.ทั้ง 11 แห่ง เพื่อขอรับคำแนะนำการเข้าถึงแหล่งทุนและโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูได้ทุกวันในเวลาทำการ

ข่าวที่น่าติดตาม