‘เอกสิทธิ์’ ชี้ วัคซีน คือทางออกแนะเร่งกระจาย ให้เข้าถึงเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัทยา จะได้ไปต่อ

‘เอกสิทธิ์’ ชี้ วัคซีน คือทางออกแนะเร่งกระจาย ให้เข้าถึงเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัทยา จะได้ไปต่อ

 


ที่ปรึกษา PBTA เชื่อปรับเป็นสีแดงจะดีขึ้น แต่วัคซีนคือทางออก แนะเร่งกระจายให้เข้าถึงเมืองท่องเที่ยวเพื่อพัทยา จะได้ไปต่อ
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) เปิดเผยหลังจากภาครัฐ ได้ปรับพื้นที่สีจังหวัดชลบุรี จากสีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นสีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งจะมีการผ่อนปรนในส่วนของการให้บริการร้านอาหารที่สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ถึง 23.00 น. แต่ยังคงงดให้บริการสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวได้เริ่มขยับตัว

แต่ทั้งนี้มองว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการคือเรื่องของการกระจายวัคซีน ให้ได้ตามที่เป้าหมายรัฐบาลวางไว้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย โดยในส่วนของเมืองพัทยา ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่พิเศษด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรมีการจัดสรรเร่งด่วนให้เข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสามารถเปิดเมืองพัทยา ให้เข้าสู่การขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวต่อไปได้
ทั้งนี้ ในปัจจุบันทราบว่ามีการปรับลดจำนวนโดสของวัคซีน ที่เมืองพัทยาเคยขอไป ในล็อตพิเศษล็อตแรกนี้จาก 30,000 เหลือ 20,000 โดส แต่ก็ยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดว่าวัคซีนจะมาถึงในวันไหน ขณะนี้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพราะเชื่อว่าวัคซีนคือทางออกสำหรับวิกฤตนี้ หากได้รับวัคซีนเร็วเท่าไร สถานการณ์ก็จะดีขึ้นเร็วเท่านั้น

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม