กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ยินดีกับครูรางวัลคุณากร ปี 2564 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ยินดีกับครูรางวัลคุณากร ปี 2564 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับ น.ส.กล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ได้รับรางวัลคุณากร ปี 2564 ครูผู้เติมเต็มศักยภาพให้แก่ลูกศิษย์ที่หลากหลายวิธี โดยเชื่อว่าทุกคนเป็นดาวเด่นในตัวเอง
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.กล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัลคุณากร ครูผู้เติมเต็มศักยภาพให้แก่ลูกศิษย์ที่หลากหลายวิธี โดยเชื่อว่าทุกคนเป็นดาวเด่นในตัวเอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนกมลาไสย ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชม ยินดี กับคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเกียรติประวัติกับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนโรงเรียน และที่สำคัญลูกศิษย์ทุกคนที่เคยสอนมาในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ได้พากเพียรและสานต่อ เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์


สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครู จำนวน 3 ราย ซึ่งคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ เป็นครูที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้มีแนวทางการทำงาน คือ ศรัทธาในความฝัน มุ่งมั่นในหน้าที่ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน โดยคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินผลงาน จนได้รับรางวัลสำหรับครูที่ได้รับรางวัลคุณากร ปี 2564

ข่าวที่น่าติดตาม