ขอนแก่น-รร.แก่นนคร แจงเหตุรับโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (เพิ่มเติม)

ผู้ปกครอง นักเรียน ตั้งข้อสงสัย รร.แก่นนครสอบห้องเรียนพิเศษไปแล้ว1 รอบ โดยประกาศผลไปแล้ว​เห็นว่าจะสอบเพิ่มอีกรอบเหมือนเดิม ในวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งที่สงสัยทำไมไม่เอาสำรองไปเลย​ เพราะประกาศที่สำรองไว้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ รร.แก่นนครวิทยาลัย ชี้แจงกรณีประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (International Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดร.พายุพงศ์ เปิดเผยว่าด้วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้รับการอนุญาตให้จัดโครงการนานาชาติ (International Program) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub)เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ และการรองรับนักเรียนต่างชาติ ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มีนักเรียนมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียน แต่ยังไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศไว้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จึงประกาศรับนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Program) เพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม อีก 20 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมอีก 25 คน

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้อง วิชาการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สอบคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) และวิชาภาษาอังกฤษ.

 

ข่าวที่น่าติดตาม