ปทุมธานี-คำรณวิทย์เดินหน้าการเรียนนอกระบบแบบยั่งยืนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านศึกษา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-คำรณวิทย์เดินหน้าการเรียนนอกระบบแบบยั่งยืนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านศึกษา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น.ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมประชุมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมฯประกอบด้วย นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี , ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้อำนวยการ กศน. และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั้ง 7 อำเภอ ร่วมแสดงความเห็นระดมความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบสังคม New Normal ทั้งเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ พัฒนาสถานที่การศึกษา ของ กศน. ที่เป็นประโยชน์ผู้เรียนและสามารถแข่งขันกับการศึกษาในระบบได้อย่างเท่าเทียม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า

การส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนนั้นได้เคยมีการประชุมร่วมกับ ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เราได้เห็นถึงสภาพของตัวอาคารสถานที่เรียน สภาพในการเรียนยังไม่พร้อม ที่ผ่านมาได้มีการประสานกับหน่วยงาน กศน. เพื่อที่จะได้ร่วมประชุมอย่างในวันนี้ เพื่อให้การศึกษาภายในจังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนาพร้อมกันในทุกระบบ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้องสมุดประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ หลังจากที่ได้ร่วมประชุมฯผมมีแนวคิดแล้ว และจะได้พัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้ทาง กศน.หากมีสิ่งใดที่ทาง อบจ.สามารถดูแลสนับสนุนได้ ขอให้บอกและประสานมา เพื่อโอกาสของพี่น้องชาว กศน. สิ่งใดที่สามารถเบิกงบประมาณได้อย่างถูกต้องเรารีบทำทันที ทั้งนี้ผมอยากให้การศึกษาของ กศน.มีความเทียบเท่ากับการเรียนในระบบ สามารถต่อยอดไปถึงเรียนจบแล้วมีอาชีพ ผู้ที่เรียนจบ กศน.ต้องมีอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างชื่อเสียงสร้างปรากฏการณ์ใหม่การเรียน กศน.ต้องเรียนจริง ๆ หลายคนไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าเรียน กศน.ไม่ต้องเรียนก็จบ

ผมไม่อยากให้ภาพหรือคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นในปทุมธานี ผู้เรียนจบแล้วก็มีความสามารถจริง ๆ สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อสู้กับคนอื่นได้จริง ๆ เป็นการยกระดับแรงงานและวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป เพื่อ พัฒนาจังหวัดปทุมธานีและประเทศชาติ ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดเรามีของดีอยู่หลายแห่ง อย่างเช่นท้องฟ้าจำลอง ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ภายในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ถือว่าเป็นท้องฟ้าจำลอง 1 ใน 4 ของประเทศ แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์แต่เด็กปทุมธานียังขาดการเรียนรู้แม้แต่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเอง ผมได้ประสานไปที่ทีมงานแล้ว ต่อจากนี้เด็กประถมศึกษาทั้งหมด ต้องมาดูท้องฟ้าจำลองในจังหวัดปทุมธานี โดยจะเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดป่างิ้วก่อน จากนั้นต้องต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยว จังหวัดอื่น ๆ ต้องมาดูเรา เพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงและยังยืน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม