เพชรบูรณ์ สุดชื่นมื่น โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย หลักสูตรปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางผู้ปกครอง นำดอกไม้ ของขวัญ ร่วมแสดงความยินดี (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ สุดชื่นมื่น โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย หลักสูตรปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางผู้ปกครอง นำดอกไม้ ของขวัญ ร่วมแสดงความยินดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 959 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เสรี ธรรมอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา พร้อมด้วย ศาสนาจารย์คุณหมอสายเรียม ธรรมอาสา ประธานบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงธรรม และคณะผู้บริหารฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก พัฒนาความคิด และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงาม ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ด้วยดีเสมอมา


โดยมี นางนิตดาต์ อำนาจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนแสงธรรมวิทยา เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาท พร้อมรับชมการแสดง รำประกอบเพลงครูในดวงใจ , การแสดง กล่าวชื่นชมยินดี 3 ภาษา ,ชมร้องเพลงภาษาจีน , การแสดงเพลงคณิตคิดชอบเธอ , การเต้นประกอบเพลงครูกระดาษทราย และการร้องเพลงประสานเสียง ตามลำดับ ท่ามกลางบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต่างนำดอกไม้ ของขวัญ มามอบให้บุตรหลาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่น


จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เสรี ธรรมอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา และ ศาสนาจารย์คุณหมอสายเรียม ธรรมอาสา ประธานบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงธรรม ก็ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 16 คน และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 22 คน รวมนักเรียนที่จบการศึกษา ทั้งสิ้น 38 คน


พร้อมกันนี้ ภายในงาน ก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ด.ญ.เมทรีส ชมชื่น นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ด.ช.วสุพล ทาโทน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม นักเรียนมอบพวงมาลัยแด่ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันธ์ ความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนและคุณครู ท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่น


ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม