พิจิตร ” จบแล้วจ้า ”พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นร.อนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ชมคลิป)

พิจิตร ” จบแล้วจ้า ”พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นร.อนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่6

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเขาดินหมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีพ.ศ.2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3

และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนอกจากจะมีพีธีมอบใบประกาศนีบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตได้จัดงานเปิดโลกวิชาการOPEN HOUSE เพื่อแสดงผลงานทางด้านการเรียนการสอนให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบอีกด้วย

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม