ระยอง-นำร่องยกระดับการปรุงอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค New Normal ภายใต้การบังคับใช้กฏหมาย กระทรวงสาธารณสุข (ชมคลิป)

ระยอง-นำร่องยกระดับการปรุงอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค New Normal ภายใต้การบังคับใช้กฏหมาย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธ์รัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นางสุวรรณา โดตี้ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รองประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเปิดการอบรม“หลักสุขาภิบาลอาหาร และการปรุงอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร”ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดระยอง เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นแรกของประเทศ จำนวน 100 คน


นายไพโรจน์ ปิติพันธ์รัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าวว่า การอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร และการปรุงอาหารปลอดภัยเป็นการ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สำคัญ ถือ เป็นจุดเริ่มต้น ของการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยหลังสถานการณ์โควิด ที่ระยอง การปรุงอาหาร ประกอบอาหารถูกสุขลัษณะเป็นเรื่องสำคัญที่ ผู้ประกออบการต้องมีความรู้ และกำกับดูแลผู้สัมผัสอาหารให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว

นางสุวรรณา โดตี้ เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรอง เพื่อยืนยันและรับรองว่าร้านอาหารนั้นปลอดภัย เป็นการบังคับใช้กฏหมายที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องเข้ามาอบรม เพื่อให้ผ่านการรับรองว่า เป็นร้านอาหารที่ปลอดภัย

รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก จากพบการวิจัยพบว่า จำเป็นจะต้องมีการ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 2 ข้อหลักๆ คือ 1. สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนผ่านการเดินทางภายในประเทศ และ 2. สร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อีกทั้ง มีความจำเป็นมากที่เจ้าของร้านอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร และการปรุงอาหารปลอดภัย ให้มีใบประกอบวิชาชีพ ให้ทำอาหารได้ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เจ้าของร้านเจ้าของกิจการ ต้องให้ความสำคัญ เข้าทำการฝึกอบรม ให้พนักงาน ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดได้รู้จักถึงความปลอดภัยในการประกอบอาหารทุกประเภท ดังนั้น จึงต้องมีการอบรม เพื่อให้มีความรู้ โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญ เร่งด่วน กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร หลังจากอบรม ก็จะได้ใบรับรองมาตรฐาน ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายกระทรวงสาธารณสุข..


อัจฉรา วิเศษศรี ข่าว
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม