กองเรือยุทธการ ให้ความรู้การดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) แก่ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จ

กองเรือยุทธการ ให้ความรู้การดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) แก่ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จ

 


เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 48 นาย เข้ารับการแนะนำแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ และการแนะนำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ณ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้ ข้าราชการในกองเรือยุทธการเรียนรู้แนวทาง โคก หนอง นา โมเดล ในวงกว้าง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการหารายได้เสริมได้อีกทางหนี่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ พล.ร.ต. อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (ผบ.กฝร.) ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรทุกนายเข้ารับการอบรม เพื่อให้เห็นการปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก (ขอบคุณข้อมูลจาก กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ)

ข่าวที่น่าติดตาม