กระบี่-วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)หน่วยงานในท้องถิ่น ก่อนนำไปประกวดระดับจังหวัด (ชมคลิป)

กระบี่-วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)หน่วยงานในท้องถิ่น ก่อนนำไปประกวดระดับจังหวัด

 

 

วันที่ (20ม.ค.64) ที่โรงพยาบาลคลองท่อม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นำโดย นายอานนท์ โสหิ้น อาจารย์คณะคอมพิวเตอร์ และนายชูติไชย เอ่งฉ้วน หัวหน้าทีมประดิษฐ์ และความร่วมมือ คณะครูและนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์  โดยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่นำมาเสนอ ได้แก่ เครื่องกั้นและพร้อมระบบวัดอุณภูมิและฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ (Entran control machien with massure temperratuer and clean antomatic มีเพื่อใช้งานดังนี้

1 กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยคนละ 1-2 เมตร ในการเข้าแถวเพื่อรับบริการต่างๆจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
2 เพื่อทำการสัดอุณภูมิร่างกายแยกเบื้องต้น
3 เพื่อฉีดพ่นแอลกอฮอล์ (70%) ฆ่าเชื้อโรค
4 เพื่อนะบจำนวนผู้ใช้อัตโนมัติ


แท่นกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติทูอินวันป้องกันโควิด-19 เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ผ่านการสแกนฝ่ามือ พร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบไม่สัมผัส สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ และตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวของบุคคลผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง และทำความสะอาดมือด้วยเครื่องทำความสะอาดมือเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ
ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมจะได้นำสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจ.หวัด  และหลังจากการเข้าประกวดแล้ว และจะมอบให้แก่โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่

 

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม