ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุด เตรียมทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาชนชาวมาบตาพุด

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุด เตรียมทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาชนชาวมาบตาพุด

 


นายกถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปิดแถลงข่าว เตรียมทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อบริการประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยตั้งเป้าไว้ให้คนละ 2 โดส โดยนายกถวิล โพธิบัวทอง กล่าวว่า ทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเงินก้อนดังกล่าวไม่กระทบกับงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลซึ่งหากทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทางท้องถิ่นสามารถจัดหารวัคซีนได้ เทศบาลก็พร้อมนำงบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้อเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ทันที

กฤตภาส แตงเพชร์ ขตว.ระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม