ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจหลัก และจุดบริการประชาชนที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจหลัก และจุดบริการประชาชนที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

วันนี้ (31 ธ.ค.63) พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ (ทีม 4) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก และจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดตรวจหลักบริเวณเเยกหัวนา ม.4 ตำบลคู้ยายหมี เเละบริเวณหน้า อบต.ทุ่งพระยา ม.6 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต


รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชน ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกนิรภัย ผู้ขับรถอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เมาไม่ขับเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา