ปราจีนบุรี ขนส่งจังหวัดขยายMOUกับหน่วยงานรัฐอบรมทฤษฎีใบอนุญาตขับรถ (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี ขนส่งจังหวัดขยายMOUกับหน่วยงานรัฐอบรมทฤษฎีใบอนุญาตขับรถ

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี นางสุวรรณา สมทรัพย์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการร่วมพิธีลงนามการต่ออายุบันทึกความตกลง ในการดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ (MOU) โดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการเปิดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีของหน่วยงานภาครัฐเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวว่า มีประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง การรอคิวอบรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดต้องใช้เวลาจองคิวอบรมในระยะเวลานานนั้น ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีการรองรับผ่านมาตรฐานการอบรม มีการเตรียมห้องอบรมที่ทันสมัย มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถคอยให้บริการ รวมไปถึงความมีมาตรฐานตามกฎข้อบังคับ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปสอบข้อเขียน และข้อปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ต่อไป โดยจะมีการอบรมในวันอาทิตย์ สามารถเดินทางมากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี หรือสอบถามมาในช่องทางเพจเฟสบุควิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี หรือโทร.037212220


นางสุวรรณา สมทรัพย์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนสำนักงานขนส่งจังหวัด ในการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยในการขับรถ ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ยึดถือระเบียบ กฎหมาย และเห็นถึงความสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งปัจจุบันยังถือว่าเป็นตัวเลขที่พบผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่จัดให้มีการอบรมต้องเน้นความเข้มแข็ง จริงจัง ในการอบรมให้เกิดความรู้ และทักษะต่างๆ ซึ่งหากพบว่ามีการละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ อาจมีการยกเลิกบันทึกความตกลงนี้ทันที

////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม