ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร กวดขันสถานบันเทิงยามค่ำคืน แนะนำแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร กวดขันสถานบันเทิงยามค่ำคืน แนะนำแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

วันนี้ (30 ธ.ค. 63) เวลา 20.05 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกัน ออกตรวจพื้นที่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงที่บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  เป็นการดูแล รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร รวมถึงการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     เพื่อป้อมปรามและกำชับสถานบันเทิงทั้งหมดให้เข้มงวด ทั้งกระบวนการคัดกรองลูกค้า เพื่อป้องกันผู้ติดเชื้อโควิค – 19 ,การรักษาความสะอาดระหว่างสืบและทำอาหาร พร้อมสอบถามอุปสรรค์ในการให้บริการในกรณีที่มีลูกค้าต่างจังหวัดมาใช้บริการ ทางร้านจะสามารถตรวจสอบได้ระดับใด และมีความเสี่ยงระดับไหน

นายธีระ อนัตตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร การออกตรวจสถานบันเทิงในวันนี้ก็เพื่อให้สถานบันเทิงได้ปฎิบัติเช่น การคัดกรอง การรักษาระยะห่างของผู้มาท่องเที่ยวยานค่ำคืน และการรักษาความสะอาด การกำหนดจุดการเข้า – ออก เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรอง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค – 19 ที่สำคัญในขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ฉะนั้นเราจึงต้องป้องก้นการแพร่ระบาดโควิค – 19 ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ทางด้าน นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ทางสาธารณสุขเราได้ให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ไม่ว่ากระบวนการคัดกรอง การเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ การรักษาความสะอาด และการสอบถามลูกค้าเพื่อรีเช็คลูกค้า เพื่อความมั่นใจในการป้องกันและเพื่อตรวจสอบตามมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยที่ ศบค.กำหนด โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกแห่งได้ปฎิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค – 19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้ได้

ทางด้าน พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร กล่าวว่า เราได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อบูรณาการร่วมกันกับทางจังหวัดชุมพร เพื่อให้มาตรการป้องกันมีประสิทธิภาพและมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ภายใต้การนำของท่านผู้ว่า ที่สำคัญการบังคับใช้มาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค – 19 เพื่อรักษาพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ปลอดผู้ติดเชื้อโควิค – 19 ให้นานที่สุด เท่าที่เราชาวชุมพรร่วมมือกันในขณะนี้ครับ.

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514