อุบลราชธานี-ติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

อุบลราชธานี-ติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

 

วันนี้ 30 ธ.ค 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้น โดยจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่


สำหรับการเรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก มีการเรียกตรวจแล้ว 8,024 คัน ผู้ถูกดำเนินคดีใน 10 ข้อหาหลัก รวมจำนวน 1,970 คนในข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตามลำดับ
ทั้งนี้ ประธานได้มีข้อสั่งการในการเตรียมพร้อมประสานงานของรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 ในการประสานส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มสุราและขับรถอย่างมีสติในช่วงเทศกาลปีใหม่

และให้ตรวจสอบความพร้อมของรถที่จะใช้งาน เช่น รถมอเตอร์ไซต์ รถทางการเกษตรที่ต้องมีสัญญาณไฟชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ต้องดำเนินงานควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเฟสชิลด์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาด งดเว้นการเอามือไปสัมผัสใบหน้า การรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และสแกนไทยชนะเมื่อต้องไปในสถานที่ต่างๆ

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม