นิพนธ์ ย้ำ น้ำประปานครหลวงปลอดภัยไร้โควิด-19 ชี้ กระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานของ WHO

รมช.มท. “นิพนธ์ บุญญามณี” ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน.สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ย้ำ การผลิตได้มาตรฐาน คอลรีนเข้มข้นมากกว่า 1 ppm. อีกทั้งจ่ายน้ำระบบปิด สอดคล้องกับข้อแนะนำ WHO

 

วันนี้ ( 30 ธันวาคม 2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงระบบควบคุมความปลอดภัยของกระบวนการผลิตน้ำประปาในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด -19 ว่า ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง (กปน.) มีความปลอดภัยไร้เชื้อไวรัสฯ และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆ

ทั้งนี้ด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นไวรัสชนิด RNA ขนาดใหญ่สามารถติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์หากไม่อยู่ในสิ่งมีชีวิต จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งในกระบวนการผลิตของการประปานครหลวงจะมีการเติมคลอรีนที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า 1 ppm. อีกทั้งระบบจ่ายน้ำประป่ายังเป็นระบบปิด ซึ่งยังมีคลอรีนคงเหลือในระบนจ่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า 0.5 ppm. จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ จึงมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ผลิตนั้นสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโควิด-19

“อีกทั้งการเติมคอลรีนในน้ำประปาของการประปานครหลวงนั้น สอดคล้องกับคำแนะนำของ World Health Organization หรือ WHO ที่ได้มีการแนะนำว่า สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าในน้ำประปาได้ ด้วยการเติมคลอรีนในน้ำประปา ควรมีคลอรีนไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าน้ำประปาจากการประปานครหลวง สะอาด ปลอดภัย ปราจากเชื้อโควิด-19 โดยประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA CALL CENTER 1125 ” นายนิพนธ์ กล่าวในที่สุด

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม