สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม”สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากสถานการณ์โควิด-19″ กินอาหารทะเลปลอดภัย (ชมคลิป)

จันทบุรี-สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม”สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากสถานการณ์โควิด-19″ กินอาหารทะเลปลอดภัย

 

 

วันนี้ ( 29 ธ.ค.63 ) ที่บริเวณลานหน้าสาลากลางจังหวัดจันทบุรีสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด สมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ชมรมผู้เพาะลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)ร่วมจัดกิจกรรม”สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี จากสถานการณ์โควิด-19″

โดยนำสินคำจากเกษตรกรผู้ลี้ยงมาจำหน่ายและจัดให้มีตัวอย่างมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสัตว์น้ำจันท์ปลอดโควิด-19 ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำอยู่จำนวนมาก กิจกรรม “สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีจากสถานกรณีโควิด-19”

โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมให้กำลังใจและเลือกซื้ออาหารทะเลที่มาออกร้านจำหน่ายอาทิกุ้งทะเล ปลากะพง ปูทะเล ทั้งสดและปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวยืนยันว่าอาหารทะเลไม่ใช่พาหะในการแพร่เชื้อโควิด -19 แต่การจับอาหารทะเลสดขอให้สวมใส่ถุงมือ หรือ ภาชนะเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและควรรับประทานอาหารด้วยการปรุงสุกเพื่อความปลอดภัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม