กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในการเดินทาง ห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในการเดินทาง ห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทำพิธีเปิดการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในการเดินทาง ห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณ สามแยกห้วยทราย ถนนเพชรเกษม หมู่ ๓ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

โดยเป็นการบูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอป่าบอน องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน สถานีตำรวจภูธรป่าบอน สาธารณสุขอำเภอป่าบอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าบอน และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่อำเภอป่าบอน

กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำเส้นทาง,การบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนม ขบเคี้ยว, การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งจัดชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ให้บริการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ หน่วยขึ้นตรง ของสำนักงานพัฒนา ภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รวมจำนวน 7 หน่วยซึ่งมีที่ตั้งกระจายทั่ว จว.ภาคใต้ ยังได้จัดจั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสัญจรไปมา ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดยะลา, จังหวัดพัทลุง, , จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสตูล, และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวที่น่าติดตาม