นราธิวาส ยังอ่วม ท่วม ตกหนักอย่างต่อเนื่อง

นราธิวาส ยังอ่วม ท่วม ตกหนักอย่างต่อเนื่อง

 

เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีได้รับปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในรอบ 2 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ระดับปริมาณน้ำฝนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอด 3 วัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 17-18- และ 19 วันนี้ ทุกอำเภอ ในจังหวัดนราธิวาสจมอยู่ในน้ำ ได้แก่ อำเภอ เจาะไอร้อง อำเภอ สุไหงโกลก อำเภอ สุไหงปาดี อำเภอ สุคิริน อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอศรีสาคร อำเภอตากใบ อำเภอเมือง อำเภอรือเสาะ เป็นต้น ซึ่งรายงานปริมาณน้ำฝน ประจำวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา วัดได้ที่ อำเภอ เจาะไอร้องมากที่สุด 299.0 มม.ส่วนสถานการณ์ น้ำล้นตะหลิ่ง ตอนนี้ คือ ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำโกลก


นาย ยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกผลกระทบชับพลัน ระลอก 2 ในเขตพื้นที่ ตำบลมะนังตายอ ปรากฏว่า ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าใน ตำบลมะนังตายอ คือ น้ำที่ไหลจาก อำเภอ ระแงะไหลเข้าสู่ ผ่านตำบล มะนังตายอ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นทางผ่านไหลสู่แม่น้ำ ยะกัง พอน้ำทะเลหนุนขึ้น น้ำล้นตะหลิ่ง แม่น้ำบางนรา จึงทำให้น้ำไหลลงไม่ทัน จนทำให้ท่วม
ส่วนหมู่บ้านที่ท่วม ในเขต ตำบลมะนังตายอ ได้แก่ หมู่บ้านบือแนแล บ้านโต๊ะนอ บ้านสนาตง และบ้านแบแน เป็นพื้นที่ที่ ติดแม่น้ำยะกังพื้นที่ ที่ราบลุ่ม จึงทำให้น้ำท่วมง่าย ส่วนรถที่จะผ่านเข้าพื้นที่ ต้องเป็นรถสูงยังสามารถผ่านไปได้ สำหรับรถเล็ก ต้องระมัดระวัง เพราะ อาจเกิด อุบัติเหตุได้

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม