พาณิชย์จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวตามนโยบายรัฐบาล (ชมคลิป)

พาณิชย์จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวตามนโยบายรัฐบาล

 

วันที่ 11ธันวาคม ​2563​  นางกฤษญาพร​ สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี เปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวโดยจัดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดสระบุรีปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 2 แห่งด้วยกัน คือตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล และตลาดประชารัฐต้องชมตลาดหัวปลี


การจัดการในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าในจังหวัดสระบุรีในพื้นที่ตลาดมาร่วมจำหน่ายสินค้าอาทิเช่นสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน และอาหารปรุงสำเร็จมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกคูปองส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมนาทีทอง สินค้าราคาถูก กิจกรรม ช็อป ชิง โชค 100 บาท และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย​ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในตลาดประชารัฐต้องชมตลาดหัวปลี กระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดสระบุรีได้เป็นอย่างดีในส่วนกิจกรรมจัดตามสถานที่และวันเวลาดังต่อไปนี้ ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดหัวปลี 11-12 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง14.00น. ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. ถึง 14.00 น.

​/ดำรงค์ ชื่นจินดา  /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม