บิ๊กซี สาขาลำพูนมอบหนังสือในโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” แก่ผู้แทน กศน.ลำพูน ก่อนส่งมอบต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บิ๊กซี สาขาลำพูนมอบหนังสือในโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” แก่ผู้แทน กศน.ลำพูน ก่อนส่งมอบต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

นายเอกภพ ชุมภูรัตน์ ผจก.สาขาลำพูน บ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) สาขาลำพูน พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหนังสือมีค่าในโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” ณ สนง.กศน.จ.ลำพูน เลขที่ 178 ม.11 ถนนลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน โดย น.ส.เรณูลีสุวรรณ์ ผอ.สนง.กศน.จ.ลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการครู และ บุคลาการศึกษาเป็นแทนรับมอบฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตะวนชายแดน โรงเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึษาในถิ่นทุรกันดาร และมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค. 63 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สนง.กศน.) ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคหนังสือทั่วไป โดยทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จะเป็นผู้คัดแยกหนังสือส่งมอบให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ขณะนี้ สนง.กศน.ได้ประสานให้ กศน.ทั่วประเทศ เปิดรับบริจาคหนังสือจนถึงวันที่ 31 ต.ค.63 เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนต่างๆต่อไป..


_____________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม