ชุมพร – จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563

ชุมพร – จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00น.  พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1 จัดให้มีงานพร้อมญาติทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 134 นาย ผลัดที่ 2 เนื่องด้วย เป็น นโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่มุ่งเน้นในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพลทหาร หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ จึงได้จัดงานวันพร้อมญาติขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทหารใหม่ที่ได้รักการฝึกมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น เป็นการเปิดค่ายทหารเพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้เข้าใจถึง ชีวิตความเป็นอยู่ และการฝึกของทหารใหม่ ในห้วง 10 วันเป็นการคลายความกังวล เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวทหารใหม่ จากพลเรือนสู่ชีวิตการเป็นทหาร และสำคัญทหารใหม่ได้สังสรรค์กับญาติทหารใหม่ ต่อไป

พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ กล่าวว่า การฝึกทหารใหม่นั้น เป็นการปรับเปลี่ยนตัวตนจากชีวิตบุคคลพลเรือนมาเป็นทหาร ซึ่งในการฝึกนั้น ย่อมมีทั้งความลำบาก และความเหนื่อยยาก แต่สิ่งเหล่านี้ย่อมหล่อหลอมให้เกิดความอดทน และเกิดความแข็งแกร่งทั้งรางกายและจิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกความอดทนอดกลั้น ผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมญาติ คงรู้สึกได้ถึงความมีวินัย จากวันที่เข้ามาวันแรก จนถึงขณะนี้ เห็นได้ว่าลูกหลานมีวินัยมากขึ้น รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ปกครองเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งใกล้และไกล ขอให้ผู้ปกครองให้กำลังใจ บุตร – หลาน ทำให้การรับราชการสองปี ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยอย่างภาคภูมิใจของน้องทหารใหม่ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม