มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส

นราธิวาส-มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส

 

วันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ที่ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับทางอำเภอรือเสาะ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอรือเสาะ โดยอำเภอรือเสาะได้นำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กหญิงชุลฟาน แวนิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๘๕/1 หที่ ๘ บ้านตะบิงรูโต๊ะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร รวมทั้งสิ้น ๖ คน และเป็นผู้มีฐานะยากจน ทั้งนี้ในการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จาก หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจนเป็นผลสำเร็จ

หลังจากนั้นนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 3 ราย พร้อมกับมอบถุงธารน้ำใจ ชุดอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดที่ต้องบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่

ต่อมาช่วงบ่าย เวลา 14.00 น.คณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านของนางสาวแวแอเสาะ แวมามุ บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบวาตภัยและได้รับความเสียหายทั้งหลัง และเดินทางต่อไปยังบ้านของนายสมาน เปาะแม บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 5 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบวาตภัยและได้รับความเสียหายทั้งหลังเช่นเดียวกัน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยได้มอบเงินและถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ด้วย


ต่อมาในเวลา 15.45 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางไปยังบ้านของนางสาวนูรีฮา อามะ บ้านเลขที่ 123/6 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบอัคคีภัยและได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง พร้อมกับพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบเงินและถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ขณะที่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้มอบของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม