คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ลงพื้นที่อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(มท.2) ลงพื้นที่ลงพื้นที่อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 63 เวลา 16.00 น ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการรับฟังปัญหาข้อห่วงใย โดยมีปลัดอ.วุโสศรีสุข เศียรอุน,ปลัดวีระชัย บุญวิสัย,พร้อมคณะมนตรีต้อนรับบรรยายสรุป สภาพของอำเภอสิชลพื้นฐานทางเศรษฐกิจตลอดจนได้เดินทางไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับ อบต.เปลี่ยน อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช โดยได้นำความห่วงใยความปรารถนาดีจากนาย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มท.2 และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ข่าวที่น่าติดตาม