พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. พังงา ขับเคลื่อนงาน “พังงา แห่งความสุข” ร่วมภาคีเครือข่ายฯ งานกิจการเพื่อสังคม

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. พังงา ขับเคลื่อนงาน “พังงา แห่งความสุข” ร่วมภาคีเครือข่ายฯ งานกิจการเพื่อสังคม

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดพังงา นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อรับฟังภาคประชาสังคมในเวทีประชาชนในการขับเคลื่อนงาน “พังงา แห่งความสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) “บริษัทเด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด” โดยเครือข่ายคนพิการจังหวัดพังงา การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง แบ่งปันเรื่องราวจากกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระทรวง พม. (Best practice) พร้อมพบปะประชาชน จำนวน 400 คน หลังจากนั้นได้ร่วม มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ มอบธงพระปรมาภิไธย ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบทระดับจังหวัด ปี 2563 จำนวน 232 ครัวเรือน มอบ นค.3 จำนวน 10 ราย มอบนมผงเด็ก จำนวน 20 ราย มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย อีกทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่เด็ก จำนวน 50 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. พก. เข้าร่วมงาน

ข่าวที่น่าติดตาม