จันทบุรี-ประชุมกรมการจังหวัด สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเดินหน้าโครงการ แผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (ชมคลิป)

จันทบุรี-ประชุมกรมการจังหวัด สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเดินหน้าโครงการ แผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

วันนี้ ( 29 ต.ค. 63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีวาระก่อนการประชุมประกอบด้วย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2563 จำนวน 17 แห่ง/

มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ราย/ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มอาสาสมัครดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย/ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรีโดยมี พลตำรวจตรีสุวิชาญ ญาณกิตติกุล ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี/

พลเรือตรีสมรภูมิ จันโท ตำแหน่งรอง ผอ.รมน. จังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร)/ นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า/ นายธนวัฒน์ สัมพันธ์กุลภัค ตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี/ นายนคร บุตรดีวงศ์ ตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี/ นายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีสาขาท่าใหม่ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี / นายพสวัฒน์ โชติวัตพงษ์ชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินำตกพลิ้ว / นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ


หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการทำงานแบบบูรณาการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อเป้าหมายพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งเน้น สร้างความสุขแก่ประชาชนชาวจันทบุรี อย่างยั่งยืน ตามคำขวัญ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี “ เอกชนขับเคลื่อน ราชการเกื้อหนุน ประชาชนร่วมทำ” โดยเบื้องต้นมี 5 หัวข้อหลักในการวางเป้าหมายพัฒนา อาทิ ด้านเศรษฐกิจ / ด้านการเกษตร / ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ / ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาช้างป่า เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม