สระบุรี/มณฑลทหารบกที่ 18 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารครบกำหนดปลดประจำการ (ชมคลิป)

สระบุรี/มณฑลทหารบกที่ 18 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารครบกำหนดปลดประจำการ

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563​ พลตรีคณธัช​ มากท้วม​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ​ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด


เนื่องด้วยมณฑลทหารบกที่ 18 มีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 136 นายในจำนวนนี้มีทหารกองประจำการซึ่งระหว่างรับราชการมีความประพฤติที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ​ วินัย​ ข้อบังคับต่างๆ​ ของหน่วยสมควรแก่การได้รับใบประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้นจำนวน 58 นายซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารที่รับการปลดจากกองประจำการ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่น้องๆทหารได้อดทนและเสียสละเข้ารับราชการเพื่อรับใช้ประเทศชาติได้รับการฝึกและอบรมวิชาทหารและได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมา​ ได้ทำประโยชน์ต่อหน่วยงานและยังร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก​ โดยไม่ย่อท้อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง​

ในการปลดประจำการไปครั้งนี้น้องๆทหารทั้งหลายจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเป็นทหารไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปปฎิบัติในชีวิตหลังปลดประจำการ​ และให้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติดำรงชีวิตโดยใช้หลักความเหมาะสมมีความอดทนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ แล้วประกอบสัมมาชีพเพื่อให้ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน